Uw winkelwagen is leeg.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met: 
iFemia 
Ondernemingsnummer : 0668.881.712 

 

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

 

Artikel 2. Prijzen
De prijzen vermeld op de website zijn in euro  en exclusief verzendingskosten. Ze zijn geldig van zodra ze op onze website worden aangeboden en op de dag dat de bestelling geplaatst wordt. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan altijd worden aangepast of ingetrokken door iFemia. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven. iFemia kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, b.v.b. als gevolg van kennelijke invoer-, zet-, of drukfouten. Alle prijzen die vermeld zijn, zijn dus onder voorbehoud van vergissingen. iFemia heeft het recht om de prijs van een product te wijzigen. Dit gebeurt meestal in het voordeel van de klant (b.v.b. a.d.h.v. promoties ed.).

 

Artikel 3. Bestelling

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het plaatsen van de bestelling in de webwinkel, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

Na het plaatsen van een bestelling, ontvangt u een bevestigingsmail met daarin uw bestelnummer en een link naar uw account waar u de status van uw bestelling kunt bekijken. Normaal zijn alle artikelen op voorraad maar mocht er een fout geslopen zijn in het voorraadsysteem, en het gekozen artikel is niet meer beschikbaar, dan wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald.

iFemia is gerechtigd om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 

Artikel 4. Betaling
Betaling gebeurt steeds elektronisch via Bancontact/Mister Cash, PayPal of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Voor de verwerking van de elektronische betalingen werken we samen met Sisow B.V., een bedrijf dat in Nederland gevestigd is. Wanneer wordt gekozen voor een overschrijving als betalingsmiddel ontvangt u een mail van Sisow B.V. met daarin de nodige instructies voor de betaling. De bestelde producten worden pas na ontvangst van de verschuldigde som verzonden.

Indien u uw bestelling komt afhalen (Juniorslaan 18A, 2811 Leest) kunt u op voorhand elektronisch betalen via onze webwinkel oftewel cash bij ophaling. Als u cash bij ophaling wenst te betalen dan dient u een mail met uw bestelling naar info@ifemia.be te sturen in plaats van uw bestelling via de webwinkel te plaatsen.  Een datum voor ophaling moet steeds afgesproken worden via e-mail (info@ifemia.be).

 

Artikel 5. Levering
Tijdens de bestelprocedure kan de klant kiezen voor een verzending of een gratis ophaling (Juniorslaan 18A, 2811 Leest). Een datum voor ophaling moet steeds afgesproken worden via e-mail (info@ifemia.be) of telefonisch.

De bestellingen kunnen naar België, Nederland, Duitsland en Luxemburg verzonden worden.  Zodra de betaling ontvangen is, zal de bestelling op gewone werkdagen binnen 48 uur bezorgd worden aan bpost. Mocht er door overmacht of andere omstandigheden abnormale vertraging zijn, wordt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

De verzendkosten worden berekend op basis van de tarieven van bpost aan de hand van het totaal order bedrag na het aftrekken van eventuele korting.

Verzending binnen België bpost (brievenbuspost) bpost (bpack Mini) *
Orders tot 20 euro 1.70 euro 3.70 euro
Orders vanaf 20 euro Gratis 2.00 euro
Orders vanaf 35 euro / Gratis

* Indien uw bestelling verzonden is met bpack Mini ontvangt u een mail met een tracking code zodat u uw pakket online kunt volgen.
 

Verzending naar Nederland, Duitsland of Luxemburg bpost (brievenbuspost)
Orders tot 20 euro 3.60 euro
Orders vanaf 20 euro 1.90 euro
Orders vanaf 35 euro Gratis
 

 

 

 

 

Leveringstermijnen van bpost zijn van toepassing en zijn echter steeds indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen enkel recht op schadevergoeding of dergelijke. 
Wanneer een product om de een of andere reden niet geleverd kan worden, wordt de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. De klant kan dan geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

iFemia is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de klant. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die ten laste zullen zijn van de klant. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de levering.

 

Artikel 6. Bestelling wijzigen of annuleren
Zolang uw bestelling nog niet verstuurd is, kunt u ons wijzigingen in de bestelling via e-mail (info@ifemia.be) doorgeven. Wij bevestigen elke wijziging via e-mail, geven bijhorende betalingsinstructies en betalen items terug indien nodig.

 

Indien u de bestelling wilt annuleren kunt U ons ervan via een e-mail (info@ifemia.be) op de hoogte brengen. Indien de bestelling al betaald is, wordt het bedrag teruggestort. Indien het pakket al verstuurd is, kunt U gebruik maken van Verzakingsrecht.

 

Artikel 7. Verzakingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

 

Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete. In dit geval wordt u gevraagd iFemia onmiddellijk na de levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking intact is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Wanneer het pakket in goede staat terugkomt, wordt het betaalde bedrag verminderd met de verzendingskosten op de gewenste rekening teruggestort. De verzending is immers gebeurd en is op kosten van de klant. Beschadigde of onvolledige items worden niet teruggenomen en dus niet terugbetaald.

 

Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres:
iFemia, Juniorslaan 18A, 2811 Leest

Uitzonderingen
Voor een aantal producten en diensten kan de klant echter niet afzien van zijn aankoop. De belangrijkste hieronder zijn: gebruikte, bevuilde of onvolledige artikelen, artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt, artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. De consument beschikt in deze gevallen niet over het recht van de aankoop af te zien.

 

Artikel 7. Maat- en kleurverschillen
De klant dient rekening te houden met kleine maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten. Dergelijke kleine afwijkingen geven de klant niet het recht om een geleverd product te weigeren. De producten zijn niet op ware grootte afgebeeld. De maat van het product staat aangegeven bij de productomschrijving.

Er is geen garantie op het verkleuren van de onderdelen. Deze verkleuring is natuurlijk en is onder andere afhankelijk van de zuurtegraad van uw huid. Ook transpiratie of het gebruik van parfum en andere cosmetische producten kunnen hierop invloed hebben. In geen enkel geval kunnen dergelijke zaken aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding door iFemia.

 

Artikel 8. Privacy
De gegevens die u aan iFemia verstrekt zijn louter voor intern gebruik en worden niet aan derden doorgegeven, verhuurd of verkocht.  Uw persoonlijke gegevens worden enkel voor administratie, nieuwsbrieven en het verzenden van uw bestelling gebruikt. Als u zich inschrijft op nieuwsbrieven van iFemia blijven uw gegevens intern en vertrouwelijk en zal iFemia uw gegevens enkel gebruiken voor de nieuwsbrief, promo-aanbiedingen en speciale acties. Indien u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen dan kunt u zich altijd laten uitschrijven. Wilt u uw gegevens volledig laten verwijderen dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ifemia.be

 

Artikel 9. Klachten
Bij eventuele klachten kan de klant een e-mail naar info@ifemia.be sturen met de vermelding van de bestelnummer. iFemia zal maximaal binnen 7 werkdagen contact met u opnemen om de klacht zo snel mogelijk proberen op te lossen.

 

Artikel 10. Geschillen
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de Rechtbank van het Arrondissement Mechelen is bevoegd.

 

Artikel 11. Binding
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord met Algemene voorwaarden” of door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

 

Artikel 12. Diversen
Door te bestellen verklaart u ouder te zijn dan 18 jaar. 

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Indien één artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.